Starters checklist

checklist
Als u begint met ondernemen komt er heel wat op u af. Waar moet u beginnen en waar moet u allemaal rekening mee houden? Agé Accountancy helpt u met de eerste stappen met onderstaande checklist voor Starters. Als u deze punten volgt, weet u zeker dat u een vliegende start maakt!

Checklist voor starters:

 1. Bezoek het Ondernemersplein : www.ondernemersplein.nl
 1. Maak een korte beschrijving van uw idee of plan en een inschatting van de mogelijke ontwikkeling van de onderneming (maximaal 1 A4-tje);
 1. Ga na of uw plan al bestaat. Zijn er vergelijkbare ondernemingen? Hoe is de markt? Waarom zou u binnen die markt een plek kunnen veroveren?
 1. Bedenk een unieke bedrijfsnaam;
 1. Ga na of registratie en bescherming van de bedrijfsnaam zinvol is: www.boip.int
 1. Bedenk of ga na in welke rechtsvorm de onderneming het beste gevoerd kan worden. Laat de keuze niet uitsluitend afhangen van fiscale voordelen maar kijk ook naar de eigen aansprakelijkheid en bedrijfsrisico’s;
 1. Maak een financieel (start)plan en bepaal hoeveel vermogen er nodig is. Maak een keuze voor eigen vermogen en/of vreemd vermogen en bereken de financieringsbehoefte;
 1. Bedenk wat de unieke verkoopargumenten zijn. Waarom moet een klant voor uw onderneming kiezen? Waarom bent u beter dan uw concurrenten of collega’s? Welke voordelen heeft de klant als hij voor uw onderneming kiest?
 1. Vraag advies aan oud-ondernemers of mensen die de markt kennen. Met die informatie kunt u uw voordeel doen.
 1. Stel op basis van de voorgaande punten uw ondernemingsplan op. Beschrijf ook uzelf als ondernemer, want u bent de motor achter de onderneming. Belanghebbenden willen graag weten wie u bent en wat u drijft.
 1. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor meer informatie: www.ondernemersplein.nl
 1. Als u vreemd vermogen nodig hebt, ga na bij wie u dit vreemd vermogen dan wilt afnemen. Klop niet als eerste bij de banken aan, maar ga na of er in de kennissenkring of familie mensen zijn die u zouden willen helpen en dat ook kunnen. Overweeg crowdfunding als alternatief. Zorg vervolgens voor de financiering;
 1. Ga na welke vergunningen en/of diploma’s er voor de onderneming vereist zijn. Zorg dat de onderneming aan de wettelijke eisen voldoet.
 1. Schrijf de onderneming in bij de Kamer van Koophandel;
 1. Zet een deugdelijke administratie op. Bedenk of u alles zelf wilt doen of dat u zaken wilt uitbesteden, bijvoorbeeld de jaarrekening en belastingaangiften. In hoeverre kunt u het alleen en waar heeft u hulp bij nodig? Bezoek een startersdag. Leg vervolgens contact met een deskundige op dit gebied;
 1. Ga na welke risico’s u zelf wilt dragen en welke risico’s u niet wilt of kunt dragen. Denk aan het risico van bedrijf- of productaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, brand- en bedrijfsschade. Leg contact met een assurantietussenpersoon en of regel de gewenste verzekeringen direct zelf;
 1. Zorg dat uw facturen voldoen aan de daaraan gestelde eisen en zorg voor levering- en betalingsvoorwaarden. Laat deze voorwaarden toetsen door een deskundige. Zorg ook dat deze voorwaarden op de juiste wijze bekend worden bij uw klanten (deponeren of zelf verstrekken);
 1. Bekijk vooraf of u dit jaar belasting moet betalen, en zo ja, vraag uit voorzorg voorlopige aanslagen aan (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting);
 1. Regel de benodigde overeenkomsten en bekijk de mogelijkheden voor subsidie of startersregelingen.
 1. Onderneem! Succes met uw zaken!