Management informatie

Om uw doelstelling of doelstellingen te kunnen realiseren dient u tussentijds deze realisatie te meten. Hiervoor zou u gebruik kunnen maken van uw jaarrekening. Maar een jaarrekening is feitelijk een samenvatting van oud nieuws. Formeel dient u een jaarrekening te laten opstellen in verband met de in te dienen belastingaangifte(n) over het afgelopen boekjaar. U kunt ermee vaststellen hoe uw onderneming ten opzichte van voorgaande jaren heeft gepresteerd, of hoe u uw onderneming heeft gepresteerd ten opzichte van marktontwikkelingen in dat jaar. Dit zegt alleen niets over de huidige situatie. Wilt u uw doelstelling(en) realiseren, dan dient u te beschikken over actuele informatie. Met behulp van onze geautomatiseerde processen en online software kunnen wij hierin voorzien.

Wat is bijvoorbeeld uw minimale jaarlijkse rendementseis en weet u deze te realiseren?

Management informatie en het meerjarenplan

Management informatie begint met een meerjarenplan dat mogelijk jaarlijks achteraf wordt bijgesteld op de werkelijkheid. Uit dit meerjarenplan komt een jaarbegroting voor de omzet en kosten. Indien gewenst, komt hier ook een liquiditeitsbegroting uit voort.

Tussentijdse cijfers

Middels tussentijdse cijfers (kwartaal of maandrapportages), een staat van herkomst en bestedingen en een ‘rolling forecast’ krijgt u inzicht in de mate waarin u slaagt om uw begroting(en) te realiseren. U kunt vaststellen welke trends er zich binnen uw onderneming voltrekken. De eventuele geconstateerde afwijkingen kunnen aanleiding zijn om bij te sturen, zodat verliezen worden beperkt of winsten kunnen worden vergroot. Kansen kunnen worden benut en bedreigingen kunnen beheersbaar worden gehouden. Graag helpen wij u deze rapportages op een juiste wijze te interpreteren, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Stuurinformatie voor uw eigen boekhouding

Voert u zelf uw boekhouding en wilt u hulp bij het opzetten van uw stuurinformatie? Heeft u twijfels over juistheid en volledigheid van de aan u gerapporteerde management informatie? Of bent u op zoek naar een klankbord met betrekking tot uw besluitvorming op basis van de aan u ter beschikking gestelde management informatie? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord!