Bedrijfsadvies voor het MKB

bedrijfsadvies Agé Accountancy Veenendaal

Bedrijfsadvies levert Agé in vele soorten en maten, toegespitst op uw behoefte. Het begint bij een ZZP’er of starter altijd met de vraag: in welke ondernemingsvorm wilt u starten? Hiervoor dient duidelijk te zijn wat uw risicohouding is en welke risico’s er specifiek zijn voor de branche waarin u actief wilt zijn. Daarnaast zal de financieringsbehoefte, op basis van een ondernemingsplan, moeten worden bepaald, zodat u in de aankomende periode niet gelijk vastloopt op een gebrek aan liquiditeit. Bedrijven die wat verder zijn, hebben weer heel andere vragen, bijvoorbeeld over personeel of herinrichting van hun financiële huishouding.

Bedrijfsadvies is van cruciaal belang na een succesvolle start

Wanneer de onderneming is opgestart, zal de onderneming in beginsel kleinschalig zijn. Bij succes zullen er zich al snel andere vraagstukken aandienen. Te denken valt aan de financiering van de groei. Maar ook de keuze of u wel of geen vast personeel wilt aannemen. Of wellicht bent u toe aan een andere ondernemingsvorm? Graag sparren hier wij met u over en helpen u ermee op weg. Wij helpen u om eventuele (nieuwe) risico’s in kaart te brengen en adviseren u hoe u zich hiertegen kunt wapenen.

Bedrijfsadvies wanneer uw onderneming tot wasdom is gekomen

Op het moment dat de onderneming volwassen is, is het raadzaam om al naar de oudedagsvoorziening te kijken. Hoe ziet u uw oudedagsvoorziening? Met een terugtredende overheid en pensioenregelingen die steeds minder zekerheid voor een inkomen garanderen, is het raadzaam advies in te winnen. Wij adviseren u graag hoe u een zo goed mogelijke oudedagsvoorziening kunt realiseren.

Ook als het een keer tegenzit is praktisch en realistisch bedrijfsadvies welkom

Op het moment dat het onverhoopt minder gaat met de onderneming denken wij met u mee om het tij te keren. Dit kan inhouden dat er een reorganisatie moet plaatsvinden om de onderneming weer “lean and mean” te krijgen. Zo kunt u de toekomst weer met vertrouwen tegemoetzien.

Agé adviseert ook bij fusies, aankoop en verkoop

De situatie kan zich voordoen dat u in de loop van de tijd een bedrijf tegenkomt dat uw huidige activiteiten ondersteunt en dat u dit bedrijf wilt kopen. Van belang is dan dat er een goede “due diligence” wordt uitgevoerd, zodat u geen kat in de zak koopt. Graag helpen en begeleiden wij u met deze stap.

Stoppen met ondernemen?

Na jarenlang te hebben gewerkt, komt u op het punt dat u wilt stoppen. Dit moet tijdig worden aangegeven, zodat de onderneming(en) verkoop klaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast moet er een potentiële koper gevonden worden, die bereid is de juiste prijs te betalen. Graag helpen wij u met de verkoop van uw onderneming.

Wilt u meer informatie over wat Agé voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Gregor en Alex. Zij kunnen u alles vertellen over goed bedrijfsadvies.