Salarisadministratie en verwerking

SalarisadministratieGroeien doet u niet alleen. Daar heeft u mensen voor nodig: uw werknemers. Werknemers vormen het menselijk kapitaal van uw onderneming. Zij maken de groei van uw onderneming mogelijk door hun inzet, vakkennis en praktische vaardigheden.

Salarisadministratie is meer dan alleen loonstroken opsturen

Uw werknemers vragen ook iets voor hun inzet terug: hun arbeidsbeloning. Als werkgever dient u zich aan alle wet- en regelgeving te houden bij het belonen van uw werknemers. Vervelende bijkomstigheid is dat die regelgeving van jaar tot jaar wijzigt. U dient dus goed geïnformeerd te zijn en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We weten dat er ten aanzien van uw personeel geen fouten gemaakt mogen worden. Arbeid is niet goedkoop en ongemotiveerde mensen kosten u geld. De wet- en regelgeving moet worden nageleefd en met name de beloning van uw werknemers dient juist en tijdig te zijn. Wij beschouwen dit als een belangrijke succesfactor voor uw onderneming. Om die reden heeft Agé Accountancy ervoor gekozen om werkgevers ook hierin te ondersteunen.

De werkzaamheden die onder salarisadministratie vallen

Tot onze dienstverlening behoort :

  • Verzorgen van uw loonadministratie (uitbesteden);
  • Helpen bij uw loonadministratie (ondersteunen);
  • Verzorgen aangiften loonheffingen;
  • Assisteren bij het opbouwen of herstructureren van uw “loongebouw”;
  • Ondersteunen van ontslagaanvragen en helpen bij beëindiging van dienstverbanden;
  • Contacten onderhouden met Belastingdienst, pensioenfondsen, bedrijfstakfondsen en verzekeraars;
  • Verstrekken van gegevens aan (daarop recht hebbende) derden;
  • Begeleiden van boekenonderzoek loonheffingen;

Agé biedt u flexibiliteit. U kunt zelf aangeven wat u zelf wilt blijven doen en wat u uitbesteedt.

Salarisadministratie door Agé Accountancy

Bent u op zoek naar een accountant die uw salarisadministratie op een transparante wijze kan verwerken? Dan passen wij goed bij elkaar! Neem gerust eens vrijblijvend contact op om samen met ons de mogelijkheden te bespreken!