Belastingaangifte laten verzorgen door Agé Accountancy

Belastingaangifte: Leuker kan ook Agé het niet maken, maar wel makkelijker. Belasting betalen is noodzakelijk. Maar u wilt niet meer betalen dan nodig is en u wilt er al helemaal geen zorgen over hebben. Maak het uzelf dus gemakkelijk en besteed uw belastingaangifte uit aan Agé.

Belasting over uw inkomen. Of u nu in loondienst bent, als ondernemer uw winst behaalt, of al van uw pensioen mag genieten: Belasting over ons inkomen betalen we allemaal.

Slim bekeken
Bij Agé kijken we anders naar belastingen. Wij vinden dat belastingen een onderdeel zijn van de vertaling van bruto naar netto. We zetten ons in om uw netto inkomen te vergroten. Dat kan door de belastingdruk te verlagen. Maar wij vinden lagere belastingdruk niet een doel op zich. Het kan een middel zijn om uw financiële situatie te verbeteren, dat wel.

Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat onze voorstellen voor verbetering zinvol zijn voor u en dat deze netto rendement opleveren. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de middellange termijn. Vooruit kijken dus.

Ook u kunt het zeker weten
Agé vindt het belangrijk dat u begrijpt waarom u belasting betaalt en hoeveel belasting u in een jaar betaalt. Na de aangifte maken wij daarom een analyse van uw aangifte en maken wij duidelijk waarom er sprake is van een aanslag of teruggaaf en bespreken dat met u. Als u begrijpt waarom u belasting betaalt, dan kunt u ermee aan de slag en sturen op een resultaat dat voor u wenselijk is.

Tot onze werkzaamheden behoren :

  • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers;
  • Analyseren van aangiften inkomstenbelasting;
  • Controleren van aanslagen en bezwaarschriften;
  • Aanvragen, beoordelen en afstemmen van Voorlopige Aanslagen.

Agé Accountancy heeft een belastingconsulentennummer bij de Belastingdienst en kan gebruik maken van de uitstelregeling voor het indienen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Vennootschappen (rechtspersonen), zoals uw BV, betalen belasting over de winst. We noemen dit vennootschapsbelasting. De ene winst is de andere niet. De uitgangspunten die gekozen worden voor het opstellen van een jaarrekening zijn uiteindelijk bepalend voor de uitkomsten. Belastingtechnisch kunnen andere grondslagen gelden, met andere uitkomsten voor de winst.

Slim bekeken
Bij Agé kijken we anders naar belasting over winst. Wij vinden dat deze belasting een onderdeel is van de vertaling van bruto naar netto. Agé Accountancy zet zich in om de netto winst van uw rechtspersoon te optimaliseren en uw netto besteedbaar inkomen (DGA) te vergroten. Dat kan door de belastingdruk te verlagen, maar wij vinden lagere belastingdruk niet een doel op zich. Het kan een middel zijn om uw financiële situatie te verbeteren, dat wel.

Voorwaarde is altijd dat onze voorstellen zinvol zijn voor u of uw vennootschap en dat deze netto rendement opleveren. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de middellange termijn. Vooruit kijken dus.

Geen kans onbenut
Wij kennen de voor u gunstige regelingen uit de belastingwetten en passen ze toe. Op deze wijze benutten wij de kansen die het belastingsysteem biedt optimaal voor u. Belastingtechnisch zijn niet alleen de uitgangspunten van de jaarrekening belangrijk, maar ook de bron van de winst. Er zijn prima regelingen waar u gebruik van kunt maken. Wij kennen ze en passen ze toe, in overleg met u.

Tot onze werkzaamheden behoren :

  • Verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting;
  • Controleren van aanslagen en bezwaarschriften;
  • Aanvragen, beoordelen en afstemmen van Voorlopige Aanslagen.

De ‘Belasting over Toegevoegde Waarde’ (BTW) is de heffing over goederen en diensten, ook wel omzetbelasting genoemd. Deze belasting kent drie tarieven: een hoog, een laag en een nultarief. De wetgeving op het gebied van omzetbelasting is een van de meest ingewikkelde belastingwetten. Toch heeft vrijwel iedere ondernemer ermee te maken.

Of wij nu bezig zijn met uw administratie of uw jaarrekening samenstellen, wij houden voor u een oogje in het zeil. Past u de wetten en regels goed toe? Kunt u gebruikmaken van specifieke regelingen die voor u voordelig (kunnen) zijn? Is er rekening gehouden met correcties voor lasten die fiscaal geheel of gedeeltelijk als onzakelijk beschouwd worden?

We kunnen ons, gezien de complexiteit van deze wet, goed voorstellen dat u een specifieke vraag of probleem hebt op BTW-gebied. Vraag ons gerust eens om advies. Wij kunnen u met raad en daad terzijde staan, of u doorverwijzen naar een specifieke deskundige. Zo lossen we uw probleem op de juiste manier op.